Tøjudvalget skal sikre foreningstøj til svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.

Udvalget består:

• Kent Unold (repræsentant fra bestyrelsen) fam@unold.dk

• Lene Fabrius Hansen mammitil3@hotmail.com

Tøjudvalget har ansvaret for:

• Overholde tøjbudgettet (fælles budget for hele klubben)
• Bestille T-shirts til svømmere og trænere (både svømmeskole og K-afd).
• Bestille shorts til trænere
• Sælge foreningstøj, badehætter mv.
• Sikre bestilling af t-shirts til mesterskaber, træningslejre tøj samt sikre brugerbetaling der dækker reelle udgifter.
• Sikre koordination i forhold til Søllerød SHS Swim
• Tager stilling til nye tiltag inden for foreningstøj
• sikre gode aftaler med leverandører (aftaler med leverandører og tøjfirmaer, der sælger svømmetøj og –udstyr og tryk af tøj) samt aftale om at stille op med stand ved stævner)
• rådgive og vejlede bestyrelsen om forslag til nye produkter
• have den løbende kontakt til valgte leverandører og firmaer
• være ansvarlig for foreningens web-shop (vedligeholde og opdatere med nye produkter, håndtere bestillinger og betalinger fra forældre og svømmere).
• sørge for at afregne med Hørsholm Svømmeforening, herunder hvis betalinger modtages via mobile pay.

Vedlagt foreningens tøjpolitik.

Tøjpolitik og procedurer 2018_2019

Indkøb at svømmehalsudstyr. Trænere indhenter selv tilbud på udstyr og forelægger for Økonomiudvalget.