Svømmeskoleudvalget sikrer at der er sammenhæng i de tilbud som HS tilbyder i svømmeskolen. Det er samtidig udvalgets ansvar at besætte trænerstillinger samt indstille til bestyrelsen ved ansættelse af svømmeskoleleder.

Udvalget består:

• Søren Kobbernagel (repræsentant fra bestyrelsen), soren@famk.dk

• Lars Søndergaard (repræsentant fra bestyrelsen), lns@norman.dk

• Marie Boa (Svømmeskoleleder), mb.hskontor@gmail.com

Årshjul – Svømmeskole

Det er vigtigt, at sæsonplanlægningen starter i tilstrækkelig god tid til, at kommende sæson kan ligge fast ved afslutning af indeværende sæson. Dvs. at al planlægning skal være på plads ultimo maj måned.

Træneres ønsker søges indhentet i forbindelse med sæsonafslutningen. Hvis muligt planlægges trænerkurser allerede her.

Kontrakter til trænere skal være udskrevet til trænerne inden sæsonstart.

Trænerkontrakt koncept og lønstruktur skal være på plads inden kontrakter.

Den store svømmedag for alle (planlægning ligger i bestyrelsen).

2 årlige svømmestævner for svømmeskolen.

Mærkesvømmedag i afslutningen af sæsonen.

Svømmeskoleudvalget løser opgaver, der kan fordeles som politiske opgaver, administrative opgaver, planlægning samt ledelse af svømmeskolen. Det tilstræbes, at der i klubben er ansat en svømmeskoleleder til at håndtere de daglige svømmerelaterede opgaver. Udvalget fordeler selv opgaverne mellem deltagerne.

Udvalgets opgaver:

• Sammensætter sæsonplan med holdtyper og antal, herunder også open water.
• Udarbejde beslutningsoplæg til bestyrelsen for nye aktiviteter
• Eventuel kompensationssvømning skal besluttes i bestyrelsen
• Koordinere vandtid med K-afd.
• Besætte trænerstillinger, herunder fastsætte løn indenfor budget
• Udarbejdelse af budget til godkendelse i Bestyrelsen
• Løbende godkendelse af udgifter
• Kontrakter til svømmeskoletrænere
• Arrangementer af svømmemæssig art – sociale events ligger i eventudvalg.
• Samtaler og udvikling med trænere
• Samtaler med forældre og svømmere
• Planlægning af uddannelse
• Planlæggelse af bassinprøver og førstehjælp

Udvalget har mandat til at agere indenfor det vedtagne budget. Såfremt der fremkommer udgiftsposter, der ikke er beskrevet i budgettet, skal dette fremlægges bestyrelsen inden igangsættelse.