Nyt fra samarbejdsudvalget

Forberedelserne til næste sæson er i fuld gang og vi har nu nået et par vigtige milepæle i bestræbelserne på at etablere startfællesskab mellem Søllerød Svømmeklub og Hørsholm Svømmeforening;

Formel godkendelse af startfællesskabet fra Dansk Svømmeunion – det juridiske arbejde og godkendelse af Dansk Svømmeunion er nu tilendebragt og startfællesskabet (for senior/junior og ældste årgang) kan dermed træde i kraft fra næste sæson. Begge bestyrelser er glade for og stolte af unionens accept af vores initiativ og de tanker som ligger til grund for vores startfællesskab.

Navn (SHS, Søllerød Hørsholm Swim) og logo er plads – tøjudvalget er i gang med at finde den bedste løsning, så tøj med navn og logo er klar til næste sæson.

Afholdelse af DHM 3 division, d. 7-8. oktober 2017 – det bliver det første store stævne, hvor vi kombinerer kræfterne i de to klubber til afholdelse af en national begivenhed. Arbejdet er allerede igangsat og der bliver brug for masser af frivillige, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Alt i alt, så er vi nu godt på vej til at realisere den plan og de visioner, som vi offentliggjorde i starten af året. Selvom der er sket meget og det hele ikke har været let og problemfrit, så er bestyrelsen ikke i tvivl om at startfællesskabet er det helt rigtige initiativ til at skabe et inspirerende, motiverende og positivt trænings- og konkurrencemiljø for gavn for alle.

//Bestyrelsen