!cid_275980E2-0D52-4E05-A600-5F37BD7F9DFC

Retningslinjer for svømmere ved deltagelse i stævner

1. Svømmerne har selv ansvaret for transport til og fra alle stævner.

2. Ved mesterskabsstævner (fx DÅM, DHM, DM og DJM) hvor det vil være nødvendigt, at der skal ske overnatning i nærheden af det sted, hvor stævnet afvikles, vil klubben betale for svømmerens overnatning og forplejning.

3. Ved manglende rettidig afbud (mesterskabsfolderen) til et mesterskabsstævne eller ved andre stævner, hvor klubben kan blive pålagt at betale strafgebyr pga manglende rettidig afmelding, pålægges det svømmeren selv at betale strafgebyret samt det ordinære anmeldelsesgebyr til klubben.

Afmelding til indledende løb samt direkte finaler skal foretages senest 1½ time før hvert stævneafsnits start. Ved DM-K skal afmelding til 800 m fri, 1500 m fri samt det bedste heat i holdkap dog ske senest kl. 16.30 dagen før løbets afvikling.

Hvis en deltager beviseligt er blevet skadet/syg efter denne afmeldingsfrist, kan deltageren afmeldes for hele den pågældende dag, såfremt overdommeren accepterer dette.

I alle konkurrencer skal en individuel deltager eller et hold, som ikke ønsker at deltage i en finale, hvortil man har kvalificeret sig, foretage en afmelding senest tredive (30) minutter efter offentliggørelsen af resultatlisten for det enkelte løb.

Blanketter til afmelding udleveres i sekretariatet. I modsat fald betragtes det som en udeblivelse uden grund, og man pålignes en bøde svarende til 10 gange anmeldelsesgebyret.

4. Kravtider til kravtidsstævner (fx område-SRØ, SRØ, DÅM, DM og DJM) skal opnås ved de stævner, som fremgår af klubbens officielle stævneplan, og som er godkendt af svømmeudvalget.

Klik på linket
Dækning af udgifter ifm stævner