Kære forældre og pårørende til svømmere i svømmeskolen

Pr. 1. februar 2012 er det ikke længere tilladt for forældre og pårørende at opholde sig i svømmehallen, mens deres børn bliver undervist.

Et af Hørsholm Svømmeforenings mål er at give jeres børn den bedst mulige svømmeundervisning. For at sikre dette er det vigtigt, at der er ro omkring svømmebassinet under undervisningen, således at svømmerne kan koncentrere sig om at modtage såvel individuelle som kollektive beskeder. Ligesom trænerne kan koncentrere sig om at guide jeres børn på bedst mulig vis.

Mange års erfaring hos trænere, bestyrelse og sparring med øvrige klubber viser, at langt de fleste børn/svømmere får mest ud af undervisningen, hvis deres forældre ikke opholder sig omkring bassinkanten eller på tilskuerpladserne, mens der undervises. Vi oplever at børnene bliver langt mere selvstændige og kan en del mere, end hvis forældrene sidder på kanten. Dernæst har vi oplevet at forældre forsøger at hjælpe børnene med øvelserne, i bedste intension, men dette medvirker til at det bliver svært for børnene at koncentrere sig om trænerens instruktioner.

For at sikre, at undervisningen kan afvikles under de bedst mulige forhold vil vi derfor forsøgsvis fra 1. februar 2012 og frem til sommerferien indføre, at det ikke længere er tilladt for forældre og andre pårørende at opholde sig i svømmehallen, mens deres børn bliver undervist. Forældre og pårørende er meget velkomne til at følge undervisningen fra forhallen og cafeteriet.

Vi er meget glade for det engagement, som I forældre viser. For at I kan følge med i jeres børns udvikling er hallen “åben” for, at I kan følge undervisningen fra tilskuerpladserne og balkonen, den første undervisningsdag i hver måned. Ikke fra bassinkanten.

Vi tror på jeres forståelse, at I vil hjælpe til ved at overholde ovennævnte regel, så jeres børn kan få den bedste undervisning.

Med venlig hilsen
Hørsholm Svømmeforening
Bestyrelsen og trænere

PS! Eventuelle henvendelser angående dette bedes rettet til bestyrelsen på hskontor@gmail.com