Kære alle!

Her følger referat samt Q&A af infomøderne, hvis man har spørgsmål bedes man henvende sig til sin ansvarlige træner eller undertegnede.
Vedhæftet findes også træningstiderne for næste sæson.

Opsummering af infomøderne

Spørgsmål og svar

HS1 – Tider

HS2 – Tider

HS3 – Tider

Talent – Tider

Pre-master – tider

Master – tider

De bedste hilsner..

Sportschefen