Torsdag den 5. september 2019 blev der afholdt Generalforsamling i Hørsholm Svømmeforening.

Bestyrelsen stod alle til genvalg, og alle stillede op. Da der ikke var nogen modkandidater, blev den siddende bestyrelse genvalgt.

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde konstitueret sig med Søren Kobbernagel som formand, Annette Hviid Larsen som næstformand, Jan Hove som kasserer, Christina Egholm som sekretær, Terkel Olsen som bestyrelsesmedlem, Michael Kaave som bestyrelsesmedlem og Jens Christian Britze som bestyrelsesmedlem.

Den nye bestyrelse ser frem til at komme i gang med arbejdet i den nye sæson og vil i den kommende tid kigge på resultaterne fra den nyligt afholdt brugerundersøgelse samt fortsætte arbejdet med foreningens stratgier.