Et medlem af bestyrelsen udpeges til at have det overordnede ansvar for Nåleudvalget.

En eller flere forældre fra konkurrenceafdelingen udpeges til at være ansvarlig for at udføre opgaverne i nåleudvalget.

Udvalget består af:

  • Lars Søndergaard (repræsentant fra bestyrelsen) lns@norman.dk
  • Mette Nissen, nissen-jakobsen@youmail.dk
  • Helle Hartvig, helle.hartvig@gmail.com

Der gives 2 forældrepoint halvårligt pr. forældre, der deltager i Nåleudvalget.

Årshjul

Nåleudvalget er ansvarlig for at holde øje med, hvornår svømmere opnår nåletider. Nåleudvalget sender oversigt til træneren og Sportschefen.

• Nåleudvalget indkøber nåle.
• Nåleudvalget udarbejder en samlet liste over svømmere i konkurrenceafdelingen, og hvilke nåle de har. Listen lægges på foreningens hjemmeside og opdateres løbende.
• Nåleudvalget orienterer træneren og sportschefen, når en svømmer har opnået en nåletid og sørger for, at træneren modtager nålen til uddeling.
• Nåleudvalget er ansvarlig for at gøre det synligt på foreningens hjemmeside og facebook, når en svømmer får uddelt en nål.