Konkurrenceudvalget skal sikre, at der drives en konkurrenceafdeling i henhold til de værdier, der er i Hørsholm Svømmeforening.

Udvalget består:

• Annette Hviid Larsen (repræsentant fra bestyrelsen), jpl@image.dk

• Chef for konkurrenceafdelingen Lars Madsen, Lars.madsen@live.dk

Konkurrenceudvalget refererer til bestyrelsen.

Årshjul

Udvalget er ansvarlig for at hjælpe chefen for konkurrenceafdelingen med at udstikke visioner og retningslinier for konkurrenceafdelingen samt sikre den røde tråd i konkurrenceafdelingen.

Herudover har udvalget ansvaret for at udstikke og gennemføre diverse retningslinier for konkurrenceafdelingen.

Ved spørgsmål fra forældre og udvalg, der ikke i dagligdagen kan besvares af chefen for konkurrenceafdelingen, kontaktes konkurrenceudvalget.

Konkurrenceudvalget fungerer som 1. eskalering fra:

• Stævneudvalget
• Sponsorudvalg
• Nåleudvalg
• Event- og trivselsudvalg
• HS Cup udvalg
• Indkøbsudvalg

Hvis konkurrenceudvalget ikke kan besvare spørgsmål, vil udvalget eskalere til bestyrelsen.