Et medlem af bestyrelsen udpeges til at have det overordnede ansvar for HS Cup udvalget.

Udvalget består i af:

• Kent Unold (repræsentant fra bestyrelsen)

• Mia Kamstrup (repræsentant fra bestyrelsen)

• Christina Egholm

• Michael Vennick Haugbølle

• Pia Vennick Haugbølle

Årshjul

HS Cup udvalget er ansvarlig for at arrangere og koordinere de opgaver, der ligger i afvikling af HS Cup.

Udvalget:

• Fastlæggelse af dato for afvikling (lørdag/søndag)
• Bestilling af hal og lokale ved ishockey til officials frokost
• Arrangere stævneafsnit og løb
• Udarbejde indbydelse og koordinere med Svoem.org.
• Booke el-tid
• Sørge for Overdommer, sekretariat, speaker, starter
• Invitere stævneudvalget til møde
• Søge efter stævne sponsor
• Udarbejde artikel til lokale medier omkring stævnet
• Koordinere fotograf under stævnet
• Velkomst ved borgmester el.lign.
• Podie til sekretariat
• Møde med hallen omkring diverse praktiske gøremål
• Hjemmeside opdatering med indbydelse, resultater og praktiske ting
• Aflysning af træning for svømmeskolen og andre fredag aften/lørdag morgen
• Koordinere afhentning af stole
• Koordinere med hallens restaurant
• Koordinere indkøb af medaljer og medaljebånd

Stævneudvalget:
• Koordinere stævnesekretariat
• Koordinere bespisning af officials
• Koordinere officials
• Koordinere bemanding på de forskellige poster på alle stævnedage og sende ud
• Koordinere kagebod

Heatpræmier:
• Sørge for inddrivelse af heatpræmier fra sponsorer
• Sørge for heatpræmiebod under stævnet

Tøjbod:
• Tøjudvalget sørger for en tøjbod

Roller i løbet af stævnet udpeges:
• Stævneleder
• Overdommer
• Ansvar for sekretariat
• Ansvar for heatpræmiebod
• Ansvar for køkkenet
• Ansvar for teknik
• Ansvar for kagebod
• Ansvar for musik/speaker
• Ansvar for fotograf, indlæg i ugeblad, opdatering af hjemmeside
• Kontakt til hallen
• Kontakt til sponsor
• Ansvar for loungen
• Ansvar for tøjsalg