Udvalget skal have et tilknyttet medlem fra bestyrelsen.

Udvalget består:

  • Annette Hviid Larsen (repræsentant fra bestyrelsen), jpl@image.dk
  • Anne Holm, anneholm10@gmail.com
  • Stine Rysholt Christiansen, stineghc@yahoo.dk

Årshjul

Event- og trivselsudvalget har ansvaret for at fremme det sociale liv i klubben gennem faste arrangementer for svømmeskolen og konkurrenceafdelingen:

  • Lucia-optog for svømmeskolen den nærmeste onsdag i forhold til 13.12. i samarbejde med Svømmeskolelederen og Administrationschefen.
  • Klubmesterskabsfest/afslutningsfest for konkurrenceafdelingen – juni