Kære medlemmer
Som bekendt er der ikke blevet åbnet mulighed for, at vi kan genoptage aktiviteterne i svømmeforeningen. Som vi kender planen nu, vil dette gælde frem til 10. maj. Hvad der sker efter denne dato, ved vi ikke – vi forholder os naturligvis til de scenarier, vi – som alle andre – kan se.
Det betyder, at vi tænker ind i aktiviteter, der sikrer, at vi alle ved, hvilke hold vi skal svømme på næste år, og hvordan vi kan afslutte sæsonen og sige ordentlig på gensyn til hinanden.
Trænerne vil i den kommende periode gennemgå virtuelle kurser i svømmeteknik og vores svømmeskolekoncept således, at vi står bedst muligt rustet til de kommende sæsoner.
Vi vil på foreningens hjemmeside og på Facebook informere, når vi ved mere, og også lægge lidt gode ideer til træning op.
Hørsholm Svømmeforening er en af kommunens største idrætsforeninger med tæt ved 1500 medlemmer. Vi er underlagt folkeoplysningsloven og bliver i det daglige styret af en frivillig generalforsamlingsvalgt bestyrelse og en lang række af andre frivillige. Foreningens økonomi og budget er baseret på vores aktiviteter gennem hele året og derfor returneres kontingenter ikke.
Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte foreningen – bestyrelsens kontaktdata findes på hjemmesiden.
Svømmehilsner,
Hørsholm Svømmeforening