FRA KORTBANETID TIL LANGBANETID OG OMVENDT

OMREGNING AF TIDER OPNÅET PÅ YARDS TIL KORTBANETID:

Ved opgivelse af tid skal klubben selv beregne tiden efter følgende formel:

tid (25m) = 1,11 x tid (yards)

Dokumentation (resultatliste el. lign.) for den opnåede tid på yards skal vedlægges anmeldelsen.