Hørsholm Svømmeforening - sport og motion for alle

Hørsholm Svømmeforening tilbyder konkurrencesvømning og svømmeundervisning til børn og voksne. Målet med undervisningen er, at give ethvert klubmedlem mulighed for at forbedre sine svømmefærdigheder og opnå succes på sit eget niveau - uanset om man er nybegynder eller konkurrencesvømmer. Uanset hvilket niveau du befinder dig på, og hvilke ønsker du har, er der med stor sandsynlighed også et svømmehold, der passer dig. Se mulighederne her på hjemmesiden.

Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 28. oktober kl. 20.00 i mødelokalet bag skøjtehallen.

Denne ekstraordinære generalforsamling afholdes da, der ikke var tilstrækkeligt fremmødte til den ordinære generalforsamling, så vi kunne gennemføre de foreslåede vedtægtsændringer. Den ordinære generalforsamling havde nogle ændringsforslag som efterfølgende er blevet indarbejdet i det forslag som fremlægges nu.

Det vil også være nødvendigt at gennemføre et valg som konsekvens af de nye vedtægter ligesom at det fremtidige kontingent skal fastsættes.

Vi håber at rigtig mange vil deltage i den ekstraordinære generalforsamling.


dagsorden vil være følgende

1.       Valg af dirigent
2.       Forslag til ændring af vedtægter
3.       Valg af bestyrelse
4.       Forslag til kontingent
5.       Eventuelt

vel mødt

 

bestyrelsen

Hørsholm Svømmeforening

Kontoret har lukket

Kontoret holder lukket i Uge 42.

Resultater

Kalenderen er opdateret med resultater fra Gentofte og 1.del af klubmesterskabet.

Den store svømmedag

Søndag den 5. Oktober er der åben svømmehal i Hørsholm, hvor du har mulighed for at sætte fokus på en god sag og hjælpe med at støtte Børnehjertefonden. 

Der er åbent i hallen fra 10 til 16 og du bestemmer næsten selv hvornår på dagen at du vil svømme og hvor langt, du skal dog kunne svømme 200 meter. Vi har valgt at dele dagen op i tre temaer. 

Se hele programmet her

E47 14.september

Resultatet er opdateret i kalenderen

Forslag til nye vedtægter

Bestyrelsen fremsætter forslag til et nyt sæt vedtægter. Bestyrelsen har gennemgået de nuværende vedtægter og finder at tiden er moden til en modernisering af vedtægterne. De hidtidige vedtægter har været en blanding af vedtægter samt forretningsorden. Bestyrelsen finder at forslaget til nye vedtægter giver en større fleksibilitet og flere muligheder.

En af ændringerne er at udvide bestyrelsen med 2 i stedet for at have suppleanter. Det betyder så at der er behov for at indkalde kandidater til bestyrelsen.

Se forslaget her

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling.

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Hørsholm Svømmeforening, den 16/9 kl, 19.30

Generalforsamlingen finder sted i mødelokalet bag skøjtehallen.

Dagordenen følger vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Forelæggelse af revideret budget for indeværende år og for næste år, samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for den nye sæson (1.juni- 31. maj).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Foreningens regnskab, evt. forslag samt budget vil være fremlagt i klublokalet i ugen inden generalforsamlingen og fremsendes efter anmodning.

Foreningens vedtægter kan findes på hjemmesiden www.hsvoem.dk

På bestyrelsens vegne

Søren Kobbernagel

E47 Stævne 14. september

Husk: første E47 søndag den 14.september (adgang kl 8.15) i Søllerød

Se Indbydelse her

Regler

Nåletider

 

Den nye sæson

En ny sæson nærmer sig. Vi er nu klar med planen for den kommende sæson og det bliver muligt at tilmelde sig fra den 1. Juli or nuværende medlemmer og den 15. juli for nye medlemmer.

Vi har tilstræbt at få sæsonen til at ligne den netop opståede sæson mest muligt. Der er desværre nogle dage som vi har været nødsaget til at ændre på. Det er en konsekvens af den skolereform der er ved at blive indført og de muligheder vi har for tider i svømmehallen.

Vi mener at vi har skruet en rigtig god sæson sammen. Nyt til den kommende sæson er et udspringshold. Det er et forsøg hvor vi skal teste om der er nogen der vil deltage i udspring, og vi skal udvikle en trænerstab, er du interesseret så tilmeld dig eller kontakt svømmeskolen.

Vi glæder os til at se alle svømmerne tilbage i bassinet, og forventer at starte sæsonen den 1. September. Hallen skal igen renovere i bassinet, men vi regner med at tidsplanen holder.

Se vandtiderne her

Husk når I tilmelder jer, så vil der på siden fremkomme et "gebyr".

Vi har forsøgt at ændre teksten, men det er altså det almindelige årlige kontingent der fremgår der.

Har I spørgsmål er I som altid velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen
Hørsholm Svømmeforening

Uheldig episode i svømmehallen.

Som det har fremgået af dagspressen, så var der onsdag aften en ubehagelig og uheldig episode i svømmehallen, hvor en af klubbens yngre konkurrencesvømmere mistede bevidstheden under træning. På bassinkanten var der en træner og en af hallens livreddere, der hurtigt fik den unge svømmer op af bassinet. Han blev efterfølgende kørt til kontrol på sygehuset og har det godt igen.

Sikkerhed er vigtigt for Hørsholm Svømmeforening og vores trænere skal gennemføre livredderprøven samt førstehjælpskursus. Den øvelse der blev gennemført under træningen vil naturligvis heller ikke længere blive brugt

Vi vil gerne anerkende den hurtige indsats fra hallens livredder og øvrige personale, og fremhæve at det er vigtigt at svømning og leg i vand foregår sikkert og overvåget.

Hvis der er spørgsmålet til forløbet kan man kontakte formand Søren Kobbernagel.

Venlig hilsen
Hørsholm Svømmeforening
Bestyrelsen

Nålestævne 1. juni. Resultater

Resultat fra Nåle/Kravtids stævnet den 1. Juni kan findes her

E47 Finalen i Hørsholm

Der afholdes E47 finale i Hørsholm Svømmeforening den 2.juni

Opdateret 02-06-2014

Resultat

Svømmeskolen svømmer langt!

Lørdag formiddag havde alle medlemmer i svømmeskolen mulighed for at komme og se, hvor langt de kunne svømme – og der blev svømmet langt!

95 svømmere mødte op og tilbagelagde tilsammen 78.250 m på 2 timer. Til sammenligning svarer det ca. til afstanden mellem Hørsholm og Bonbon land! Flere blæksprutter tog mod til sig og svømmede en eller flere baner mens de to svømmere som nåede længst var ”Hajen” Alexander Vendel-Eriksen på 10 år og ”Laksen” Alexander Nørby på 8 år, som begge tilbagelagde 3.500 m!

Alle fik et flot diplom og et distance mærke med hjem.

Flot svømmet alle sammen!

Næste sæson

Kære nuværende og nye medlemmer,

Tilmelding til næste sæson (2014/2015) åbner når vi har afsluttet den nuværende sæson. Alle vores medlemmer har som altid 14 dage til at tilmelde sig de ønskede hold, inden vi åbner tilmeldingen for nye medlemmer.

Så snart vi kender datoen for tilmelding vil den blive meldt ud her på hjemmesiden, og vi sender desuden en mail ud til alle vores medlemmer med relevant info.

Med venlig hilsen
Hørsholm Svømmeforening

Kære Svømmeskolemedlemmer

2014 fik mildt sagt en kaotisk start -  med en lukket svømmehal - og dermed en masse udfordringer for Hørsholm Svømmeforening.

En af følgerne er at vi er nødsaget til at aflyse Hørsholm Cup i april måned fordi svømmehallen jo ikke er blevet repareret endeligt – der er kun lavet en midlertidig løsning. Den endelige reparation kommer først til at ske i sommerferien. 

Anslået medfører lukningen af svømmehallen en ekstraudgift for Hørsholm Svømmeforening på mellem kr. 200 – 300.000. 

Nu er vi ved at være i normale tilstande igen, og vi har arbejdet på en løsning af hvordan vi kan kompensere svømmeskolen for de aflyste træninger. 

Vi har i den forbindelse haft samtale med nogle svømmere og forældre i svømmeskolen, og der er et udbredt ønske om, at vi forsøger at finde ekstra tid til svømmeundervisning – således at den enkelte i det store hele opnår det samme antal svømmetimer i sæsonen. 

Vi har sendt en mail til alle der er tilmeldt et hold i denne sæson om hvordan i tilmelder jer den ekstra svømmeundervisning.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

 

Resultat af Klubmesterskabet

Vedlagt finder i nr 1,2 og 3 i alle katagorier samt årets fighter og kamerat.

Klik her

Vand i bassinet igen!

Som det har kunnet ses i Ugebladet, så er der nu vand i bassinet igen. I weekenden var temperaturen dog kun på 7 grader og det tager desværre lang tid at få det varmet op. Samtidig så skal der tilsættes de forskellige kemikalier og salt inden at bassinet kan frigives til svømning. Den endelige godkendelse kan allertidligst foreligge i den kommende weekend.  

Det betyder at såfremt at vandprøven er tilfredsstillende vil svømmehallen blive åbnet mandag den 3. februar. Hvis det er tilfældet så vil svømmeundervisningen også starte igen. Vi sender en mail ud til alle registrerede mailadresser, så husk at ændre jeres profil hvis der er ændringer.  

I januar har trænerne i svømmeskolen brugt de aflyste undervisningstimer til at arbejde med de lektionsplaner der blev indført i sommer. Vi mente at der var behov for at tilrette lidt til vores forhold. Så vi ser frem til at starte igen.   Vi glæder os til at se jer i bassinet.  

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Søren Kobbernagel
Formand

Hørsholm Cup 2014 Aflyses

Hørsholm: Tørlagt svømmehal koster svømmeforening dyrt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden den ene af Hørsholm Svømmehals to hæve/sænkebroer mandag den 30. december 2013 kørte skævt, og bassinet efterfølgende måtte tømmes for vand, har foreningen været tvunget til at søge efter træningsmuligheder andre steder.

Læs hele artiklen her

Svømmehal åbner igen - uden at være repareret

Hørsholm Svømmehal har fået lov til udskyde reparationen af broen i hallen, så svømmerne snart vil kunne komme i vandet igen

Siden den ene af Hørsholm Svømmehals to hæve/sænkebroer kort før nytår gik i stykker og forårsagede et olielæk i hallen, har bassinet været tømt for vand, for at fejlen skulle repareres.

Men nu åbner svømmehallen igen, selvom fejlen endnu ikke er lokaliseret og repareret.

Læs artiklen i ugebladet